Złota Róża

APOSTOLAT „ZŁOTA RÓŻA”,

czyli apostolat modlitwy i postu za kapłanów,
w wymiarze ogólnopolskim, powstał w 2007 roku.

W naszym Sanktuarium opiekunem grupy jest
Proboszcz Ks. Jarosław Sutryk


Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie, każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym, co trzy tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną, wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty, tajemnicę RÓŻAŃCA i dziesiątek KORONKI do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna). W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). Także w tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, pracę, cierpienie, akty strzeliste (wg uznania).


Ogólnopolskie spotkania „Złotych Róż” odbywają się dwa razy w roku na wiosnę i w jesieni. Pierwszym miejscem spotkania jest Częstochowa – Jasna Góra. Drugim miejscem spotkania są Obory k. Torunia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.


INTENCJE DNIA MODLITWY I POSTU ZA KAPŁANÓW:
– dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa,
– prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym,
– prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych,
– prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu,
– prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów,
– prosimy o wszystkie potrzebne łaski dla papieża Benedykta XVI,
– modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda, oraz o kanonizację papieża Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Michała Sopoćki.


DUCHOWE OWOCE I KORZYŚCI z uczestnictwa w apostolacie:
1. Okazujemy miłość Panu Jezusowi: odpowiadając na Jego wezwanie: ”Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38) i odwdzięczając Mu się za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
2. Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.
3. Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM  OGRODZIE RÓŻ. Naszą „ różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej.
4. Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.
5. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia.
6. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i Maryi oraz bł. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu.
7. Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, w oparciu o Jego słowa: „Gdzie dwaj, albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)