Pogrzeb

Kościół Katolicki z wiarą w zmartwychwstanie grzebie ciało ludzkie na cmentarzu. Podczas pogrzebu kapłan lub diakon wymawia nad otwartym grobem obietnicę zmartwychwstania, cytując stówa Jezusa:


„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”

(J 11, 25 )


Pogrzeb Katolicki jest świadectwem o osobie zmarłej, że była wierząca i mocno związaną ze wspólnotą Kościoła. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Za zgodą jednak proboszcza może być również odprawione poza parafią.


Obrzędy pogrzebu liturgii rzymskiej składają się z trzech części,
związanych z miejscami ich sprawowania:

W niektórych przypadkach ksiądz może odmówić pogrzebu lub niektórych jego części.


Zgodnie z prawem kanonicznym powinno odmówić się pogrzebu:


Dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii Parafialnej.:


Zasady obowiązujące podczas pogrzebu, w przypadku kremacji ciała:

Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego.

Po spopieleniu zwłok sprawuje się tylko obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzęd ten sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną.
Może to mieć miejsce na przykład wtedy gdy:

Każdą tego typu sytuację należy najpierw omówić z Księdzem Proboszczem.