Historia

Historia parafii p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskiej
nie jest długa, ponieważ parafia powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku.


Początki – pomysł i budowa kościoła

Parafia wywodzi się z erygowanej 18 czerwca 1456 roku, za zgodą wydaną przez bpa krakowskiego Zbigniewa Kard. Oleśnickiego, parafii p. w. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

Pomysł zainicjowania budowy nowego kościoła zrodził się w latach siedemdziesiątych XX wieku, ponieważ miasto i cała obecna parafia rozwijała się w tym czasie bardzo szybko, a barokowy kościół, choć bardzo bogaty pod względem artystycznym i estetycznym, nie był w stanie pomieścić zwiększającej się ilości wiernych.

Okazało się jednak, że wprowadzenie w życie tego zamierzenia nie będzie łatwe. Powodem pierwszorzędnym nie był brak środków, ale ówczesny panujący w Polsce system komunistyczny, którego władze, przeciwne Kościołowi, bardzo niechętnie wydawały zgody na rozwój choćby w najmniejszym stopniu Kościoła katolickiego i Jego przedsięwzięć.

Jednak pomysłodawcy, którymi byli Ks. Prałat Witold Kobyliński i Ks. Prałat Henryk Hołoweńko, pomimo wielu trudności, nie zniechęcali się, i z ich inicjatywy została założona Nieustająca Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, by uprosić uzyskanie pozwolenia na budowę nowej świątyni, w którą włączyła się bardzo duża rzesza ludzi, którym zależało na powstaniu nowej parafii.

Boża Opatrzność i ludzkie starania pozwoliły na to, że w roku 1983 taka zgoda została wydana ku uciesze mieszkańców miasta i całej okolicy.

Od roku 1985, dzięki staraniu wcześniej wymienionych księży, trwały prace budowlane, w które bardzo chętnie angażowali się mieszkańcy nowopowstającego osiedla Zabielska, którzy w przyszłości mieli zostać członkami powstającej nowej parafii.


Kamień węgielny i pierwsza Msza Święta

Dnia 31 sierpnia 1986 roku został wmurowany przez Ks. Biskupa Siedleckiego Jana Mazura kamień węgielny pod budowę kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wybór takiego wezwania parafii nie był przypadkowy, bowiem wielu ludzi właśnie Maryi, czczonej w tym wizerunku, przypisuje wyproszenie u Boga łaski możliwości powstania nowego kościoła i parafii.

01

Chociaż budowa ciągle jeszcze trwała, w 1987 roku, 24 grudnia została odprawiona pierwsza Msza Święta – Pasterka, w dolnym kościele, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wacław Skomorucha – Sufragan Siedlecki.


Erygowanie parafii

Nowa parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy została erygowana dnia 25 grudnia 1988 r.

02

Pierwszym jej zarządcą został Ks. Henryk Hołoweńko, który pracę duszpasterską prowadził na nowej placówce wraz z Ks. Piotrem Kowalskim, Ks. Wiesławem Kanakiem, Ks. Konradem Niedzielskim, Ks. Bogdanem Potapczukiem.

Erygowanie parafii nie kończyło prac budowlanych i wykończeniowych kościoła i plebanii – początkowo parafia korzystała jedynie z kościoła dolnego oddanego do użytku w stanie surowym. Ciągle jednak trwały prace przy budowie kościoła górnego, które zostały ukończone w 1993 roku.

Wtedy to, dnia 24 października 1993 roku, po wcześniejszych siedmiodniowych Misjach prowadzonych przez Ojców Redemptorystów przygotowujących ludzi do mającej nastąpić uroczystości parafialnej, Ks. Biskup Siedlecki Jan Mazur, w asyście Ks. Biskupa Henryka Tomasika i Ks. Biskupa Wacława Skomorochy, dokonał poświęcenia kościoła górnego i namaścił ołtarz oraz ściany świątyni o łącznej powierzchni około 1500 m2.

03

06

W ten sposób została ukończona budowa samego budynku kościelnego.

Pomimo iż budowa samego gmachu świątyni została zakończona na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wnętrze jej było stale regularnie ozdabiane, aby w ten sposób pomagać wiernym lepiej przeżywać liturgię i poprzez samą architekturę i sztukę pobudzać serca do głębszych refleksji.


Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Bardzo ważnym momentem dla całej parafii był dzień 27 czerwca 1995 roku. Tego dnia bowiem, w liturgiczne wspomnienie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, podczas uroczystej Mszy Świętej Ks. Biskup Siedlecki Jan Mazur dokonał poświęcenia nowego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – kopii ikony Matki Najświętszej z kościoła 00. Rademptorystów p.w. św. Alfonsa w Rzymie, uroczyście ukoronowanej przez bł. papieża Piusa IX w 1867 r. i czczonej w licznych kopiach na całym świecie, która została sprowadzona dzięki zaangażowania Ks. Kanonika Henryka Hołoweńko.


Dzwony

Rok później nowy Biskup Siedlecki – Jan Wiktor Nowak – dokonał poświęcenia trzech dzwonów noszących imiona:

07

które swoim dźwięcznym brzmieniem wiernie wspomagały dotychczasowy dzwon, nazwany ku czci patronki parafii – Maryja.


Organy

24 października 1997 roku, w czwartą rocznicę poświęcenia kościoła, dla upiększenia śpiewów podczas liturgii świątynia wzbogaciła się o organy piszczałkowe.

08


Kaplica w Lichtach

W 1997 roku miało miejsce ważne wydarzenie dla parafii. W Lichtach wybudowano kaplicę p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej, która została pobłogosławiona przez Ks. Biskupa Henryka Tomasika.

04

09


Trzy kaplice boczne

Świątynia w Radzyniu też w dalszym ciągu była regularnie upiększana. Powstały trzy kaplice boczne (aktualnie przebywają tam relikwie patronów):

1. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

2. Błogosławionych Męczennikówz Pratulina

3. Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relikwie Św. Faustyny i Krzyż

Dnia 22 kwietnia 2001 roku – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego parafianie witali z wielką czcią Apostołkę Miłosierdzia Bożego – Św. Siostrę Faustynę Kowalską w jej czcigodnych relikwiach, które zostały sprowadzone z krakowskich Łagiewnik.

W prezbiterium natomiast pojawił się monumentalnej wielkości Krzyż z pasyjką Chrystusa.

010-copy


Mozaika

W 2007 roku nad drzwiami wejściowymi do radzyńskiej świątyni pojawiła się ogromna mozaika, przedstawiająca wizerunek głównej patronki parafii – Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Dzięki temu każdy, nawet przypadkowy przechodzień, może łatwo zauważyć, jak ogromnym szacunkiem i czcią darzona jest Maryja przez parafian oraz jak ogromne ma Ona znaczenie dla poszczególnych osób, jak i dla całej wspólnoty wierzących.

logo-mbnp


Schody do świątyni

W 2008 roku zostały wykonane granitowe schody główne do naszej świątyni.


Sanktuarium

Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 25 grudnia 2008 roku. Tego dnia bowiem Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski, w uroczystość Narodzenia Pańskiego i jednocześnie w dwudziestą rocznicę utworzenia parafii, podczas uroczystej Eucharystii podniósł parafię p.w. MBNP do godności Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

05


Drzwi wejściowe

W 2010 roku świątynia wzbogacia się o piękne, odlane z brązu drzwi wejściowe ze scenami: Zwiastowania, Wniebowzięcia i Ukoronowania NMP.

Tak pokrótce przedstawia się historia radzyńskiej parafii p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Dzięki Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Maryi oraz trosce duszpasterzy, aktywnym zaangażowaniu parafian i ludzi dobrej woli Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim istnieje i służy ludziom jako miejsce kultu i pomoc na drodze do osiągnięcia zbawienia.

004-copy

012

011