Rodzina Serca Jezusowego

Grupa spotyka się w II piątek miesiąca o godz. 17:00
na adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium.

Opiekunem jest


Rodzina Najświętszego Serca Jezusowego to ruch duchowy, którego początki sięgają 1971 r. To właśnie w tym roku, dokładnie 7 sierpnia w Kanadzie, Piotr Gendron – późniejszy kapłan (09.12.1944 – 18.09.1991 r.) poczuł ogromna radość modląc się nowenną do Najświętszego Serca Jezusowego, którą znalazł w modlitewniku, autorem którego był ojciec Mateo należący do Kongregacji Najświętszego Serca.

Po wstąpieniu do seminarium Piotr chciał się podzielić radością, której doświadczył ze swoimi współbraćmi seminarzystami, ale nie mógł znaleźć modlitewników z nowenną. Modląc się przed Najświętszym Sakramentem, za radą ojca duchowego, prosił o oświecenie. Odpowiedź od Boga przyszła zupełnie niespodziewanie, ponieważ w przeddzień 15 sierpnia, Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znalazł 75 modlitewników z nowenną. Piotr dopracował teksty modlitw z myślą o nowym modlitewnym ruchu i tak powstała „Rodzina Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

Właśnie 7 sierpnia 1971 roku rozpoczyna swoją działalność nowozałożony Ruch, a 15 sierpnia jego członkowie na czele z przyszłym ojcem Piotrem oddają się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Ruch szybko się rozpowszechnił w całym świecie otrzymując błogosławieństwo od biskupów.

W 1984 roku papież Jan Paweł II udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa „Rodzinie Najświętszego Serca Jezusowego”.