Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów.
Opiekunem Legionu w naszej parafii jest ks. Bogusław Sieńczewski.

Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 16.15. Zebrania trwają ok. 1,5 godziny.


Każdy legionista czynny jest zobowiązany do pracy apostolskiej. Nasze prezydium odwiedza chorych w szpitalu.

Od kilku lat przychodzimy do szpitala we wtorek o godz. 14.00 i przez godzinę chodzimy po salach, zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych w Godzinie Miłosierdzia.

O godz. 15.00 prowadzimy w kaplicy szpitalnej Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz część Różańca św.

Pragniemy, by każdy chory w swym cierpieniu zwrócił się do Boga. Jako pomoc ku temu proponujemy „Cudowny medalik” na którym widnieje napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Bardzo dużo osób przyjęło od nas ten medalik.

W każdy czwartek o godz. 17.00 legioniści prowadzą w kościele parafialnym Różaniec św. w intencji kapłanów.

Prezydium nasze od kilku lat prowadzi w kościele pierwszosobotnią adorację wynagradzającą.

Zadaniem legionistów wspomagających jest codzienne odmawianie pięknych modlitw legionowych.


Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889 – 1980).

Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi.

Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.
Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.

Legion w Polce

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność.


„Dla wszystkich stanów życia świeckiego doskonałym przykładem życia duchowego i apostolskiego jest Błogosławiona Dziewica Maryja, Królowa Apostołów, która prowadząc życie na ziemi, wypełnione codzienną troską o rodzinę i pracę, była zawsze wewnętrznie złączona ze swym synem, w sposób całkowity i jedyny, współpracując w dziele Zbawiciela (…)”.


Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

Członkowie aktywni — podejmują osobistą formację na cotygodniowych spotkaniach, jak również angażują się w prace apostolskie.

Członkowie pomocniczy — wspomagają członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego. Mogą także korzystać z comiesięcznych spotkań formacyjnych.