ks. Michał Gosk

dodano 28 czerwca 2023

Zapraszamy do obejrzenia relacji

z Mszy dziękczynnej za posługę

ks. Michała Goska w Sanktuarium

.

.

.

Msza dziękczynna za posługę ks. Michała Goska w Sanktuarium

We wtorek na zakończenie uroczystości odpustowych ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy podczas Mszy św. o g. 18.00 dziękowaliśmy za pięcioletnią posługę ks. Michała Goska w naszej parafii. Mszę świętą koncelebrował ksiądz proboszcz oraz ksiądz prałat Roman Wiszniewski. W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz Jarosław Sutryk przypomniał o koniecznej bliskości kapłana z Chrystusem i Maryją oraz zachęcał do głębokiej relacji wiary człowieka z Bogiem.

Na zakończenie słowa podziękowania wobec księdza Michała skierowali przedstawiciele Wspólnoty Lektorów Świeckich – Ewa  i Jerzy Hapkowie. W imieniu chóru parafialnego sanktuarium głos zabrała Monika Grzeszuk.

Na zakończenie ksiądz Michał dziękował księżom, wspólnotom, ruchom, stowarzyszeniom, mieszkańcom miasta i parafianom za współpracę i wszelką życzliwość. Kończąc powiedział: „Na koniec taka myśl, która mi towarzyszy od kilu dni. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest dwóch Aniołów po stronie prawej św. Gabriel a po stronie lewej św. Michał Archanioł. Dlatego nie poczytuję tego za przypadek, że od 1 lipca, Ksiądz Biskup posyła mnie właśnie do parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. Wszystkim za wszystko dziękuję, przepraszam i zapraszam do Białej Podlaskiej”.

Ksiądz Michał Gosk był wikariuszem w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy pracował od 1 lipca 2018 roku. Pracował jako katecheta w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz opiekował się wspólnotami: Lektorów Świeckich, Zawierzonych Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, harcerkami, chórem parafialnym, mediami parafialnymi (strona internetowa i fanpage), koordynował przygotowaniem do sakramentu bierzmowania, był odpowiedzialny za pielgrzymkę kobiet do Pratulina. Ponadto z jego inicjatywy do sanktuarium sprowadzone zostały relikwie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.