21.12.2016 – Spotkanie opłatkowe Kręgu Biblijnego

dodano 22 grudnia 2016

Jako wspólnota Kręgu Biblijnego

podczas ostatniego spotkania w tym roku,

21 grudnia 2016,

pochylaliśmy się nad tajemnicą Bożego Narodzenia.


 

Nasze rozważania rozpoczęliśmy od roważenia Hbr 1,1-5:

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.”

Poznaliśmy Jezusa, który z woli Ojca stał się dla człowieka namacalnym dowodem miłości Boga. Doświadczenie poznania Jezusa pomaga człowiekowi zbudować ufną i silną relację z Bogiem, skłania do powierzenia Mu swojego życia. Odkrywaliśmy prawdę, że Jezus przyszedł na świat by stać się Emmanuelem, czyli „Bogiem z nami, Bogiem bliskim, przyjacielem”.

Następnie omówiliśmy symbolikę opłatka, białego chleba, którym dzielimy się z innymi na znak otwartości i pragnienia budowania relacji opartej na Bożej miłości.

Na zakończenie odśpiewaliśmy tradycyjną kolędę i łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia.

Bogu niech będą dzięki
za wspaniałych ludzi
i wspólnie spędzany czas.

Kolejne spotkanie dopiero w lutym,
ale będziemy czekać bo warto…