12.11.2017 – Przyjęcie nowych członków Kościoła

dodano 12 listopada 2017

12 listopada podczas uroczystej Mszy Świętej

o godzinie 12.15 

do wspólnoty Kościoła w naszej parafii

zostało przyjętych ośmioro dzieci

 Czym jest sakrament Chrztu?

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Jezus Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego. Ochrzczony zyskuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, świątynią Ducha Świętego. Sakrament Chrztu Świętego jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia i włączeniem we wspólnotę Kościoła. Jego celem jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako pierwszy sakrament i fundament całego życia chrześcijańskiego jest wielkim darem Boga dla człowieka. Dzięki chrzcielnemu obmyciu wodą, człowiek zostaje uwolniony od skutków grzechu oraz otrzymuje dar nowego życia. Dlatego Chrzest nazywa się także powtórnym lub nowym narodzeniem. Z tego powodu Chrzest jest sakramentem niepowtarzalnym i wyciska niezatarte duchowe znamię zwane charakterem sakramentalnym. Ochrzczony należy odtąd do Chrystusa, nazywa się chrześcijaninem i będzie nim już zawsze, nawet wtedy, gdy przez grzech ciężki odłączy się od Niego.

Chrzest nie tylko włącza wszystkich ochrzczonych w życie Trójcy Świętej, ale także jednoczy ich między sobą. Włączenie poszczególnych ochrzczonych w Chrystusa sprawia, że wszyscy spotykają się w Nim jako bracia i siostry, tworząc wielką Rodzinę Bożą – Kościół. Chrystus wprowadza ochrzczonych w swój Kościół, którego jest Głową, a wszyscy ochrzczeni wchodzą w skład Mistycznego Ciała i mają udział w Jego misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Jest więc węzłem jedności, łączącym wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Chrzest jest także podstawą jedności wszystkich chrześcijan należących do różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Chrzest w dniu dzisiejszym otrzymali: Gabriel, Maja, Łucja, Mikołaj, Klaudia, Daniel, Blanka Izabela i Filip.