08.04.2018 – Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 8 kwietnia 2018

08 kwietnia 2018 podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

w naszym Sanktuarium do Wspólnoty Kościoła

zostało przyjętych czworo dzieci


Jakie dokumenty potrzebne są do Chrztu?

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw rodzice lub jedno z rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do Chrztu. Przy zgłoszeniu duszpasterz spisze akt Chrztu na podstawie danych zawartych w odpisie metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Imiona dziecka należy spisać w brzmieniu i kolejności, jak w tym dokumencie, choćby nie były to imiona świętych i błogosławionych Kościoła. Rodzice i chrzestni mogą złożyć podpisy w księgach zaraz po spisaniu aktu lub w innym terminie, najpóźniej jednak zaraz po skończonej liturgii Chrztu. Wskazane jest, aby rodzicom i chrzestnym podczas zgłoszenia dziecka do Chrztu wręczyć karteczki do spowiedzi i na katechezę przygotowawczą. Rodzice dziecka winni przedłożyć świadectwo ślubu kościelnego. Duszpasterz powinien żądać od rodziców chrzestnych, których nie zna, odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii, w której mieszkają. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice powinni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu Chrztu Świętego poza swoją parafią.

Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed Chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców i rodziców chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia. Proboszczowie powinni dokładnie i bezzwłocznie zapisać w Księdze Chrztów imiona ochrzczonych, szafarza, rodziców dziecka i chrzestnych oraz miejsce i datę udzielenia sakramentu Chrztu Świętego.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym przyjęli: Milena, Kacper, Bartosz i Szymon.