12.02.2017 – Parafia powiększyła się…

dodano 12 lutego 2017

Dziś, podczas uroczystej mszy świętej o 12.15

nasza parafia przyjęła w swoje szeregi

dwie nowe dziewczynki.

Ich rodzice obiecali, że pomogą im rozwijać wiarę

i uczynią wszystko aby trwały w jedności z Bogiem…


W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Sakrament ten jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim.

Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa Bożego”.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga…
Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.
Darem –
ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
łaską –
ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
chrztem –
ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
namaszczeniem –
ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
oświeceniem –
ponieważ jest jaśniejącym światłem;
szatą –
ponieważ zakrywa nasz wstyd;
obmyciem –
ponieważ oczyszcza;
pieczęcią –
ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.


Zdjęcia: Łukasz Duk