Zawierzenie się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi

dodano 25 marca 2023

 25 marca w naszym Sanktuarium po raz kolejny

odbyło się zawierzenie Jezusowi

w niewolę miłości przez ręce Maryi 

wg. Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

   Do Zawierzenia przystąpiło 115 osób, które przez 33 dni intensywnie przygotowywały się do dzisiejszego święta. Raz w tygodniu wszyscy spotykali się również w Sanktuarium, aby wspólnie podsumowywać poszczególne etapy. Dzisiejszą uroczystość poprzedziło Triduum przygotowujące do tego wydarzenia. Uczestnicy pierwszego dnia Triduum wsłuchiwali się w liturgię Słowa i trwali na modlitwie wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem, drugiego dnia odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, natomiast trzeciego nabożeństwo podpisania aktów. Większość z 33 dni uczestnicy przeżywali w swoich domach trwając na modlitwie i lekturze podręcznika przygotowującego do Zawierzenia. Ich zwieńczeniem była Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, która miała miejsce 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święta patronalnego tego dzieła. Po Komunii świętej wszyscy na czele z księdzem Michałem Goskiem głośno odczytali własnoręcznie napisany akt zawierzenia, a następnie złożyli go na ręce kapłana. W geście wdzięczności i miłości ofiarowali Maryi białą różę. Następnie ksiądz proboszcz dokonał błogosławieństwa i poświęcenia łańcuszków z cudownym medalikiem, będących zewnętrznym znakiem przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. Każdy podchodził do kapłana, który uroczyście zapiął łańcuszek na ręku wiernego i udzielił błogosławieństwa. Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania na ręce księdza Michała, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do Zawierzenia, głosił konferencje, dbał o wszelkie szczegóły, ale także księdzu proboszczowi Jarosławowi Sutrykowi, który to dzieło pobłogosławił, złożyli Paulina i Jarosław Zaprzalscy.

Każdy z uczestników otrzymał „pakiet” Zawierzenia, w którym znalazły się: książka Tajemnica Maryi i św. Ludwika de Montfort, zakładka z codziennym aktem oddania Maryi oraz Magnificat a także koronka do 12 przywilejów NMP.

Dzisiaj oprócz wiernych z naszej parafii, akt Zawierzenia złożyli również parafianie Trójcy Świętej i Świętej Anny z Radzynia, z dwóch łukowskich parafii, z Bork, Komarówki, Turowa, Ulana, Parczewa, Suchowoli oraz Woli Osowińskiej.

Dzisiejszą uroczystość uświetnił organista Karol Miłosz wraz z żoną Aleksandrą przy akompaniamencie flecistki Justyny Czuryło i skrzypaczki Dominiki Potędze.