Zawierzenie się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi

dodano 8 grudnia 2022

  8 grudnia w naszym Sanktuarium po raz kolejny

odbyło się zawierzenie Jezusowi

w niewolę miłości przez ręce Maryi 

wg. Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Do Zawierzenia przystąpiło 118 osób. Przygotowanie rozpoczęło się 5 listopada wspólną modlitwą, czytaniem pierwszego z 33 dni oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Spotkania odbywały się w czwartkowe wieczory, ich celem było wspólne podsumowanie poszczególnych etapów. Dzisiejszą uroczystość poprzedziło Triduum przygotowujące do tego wydarzenia. Uczestnicy pierwszego dnia Triduum wsłuchiwali się w liturgię Słowa i trwali na modlitwie wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem, drugiego dnia odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, natomiast trzeciego nabożeństwo podpisania aktów Zawierzenia. Większość z 33 dni uczestnicy przeżywali w swoich domach trwając na modlitwie i lekturze podręcznika przygotowującego do Zawierzenia. Ich zwieńczeniem była Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, która miała miejsce 08 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Eucharystii o godzinie 18.00, której przewodniczył ks. Michał Gosk oraz proboszcz naszej parafii ks. kanonik Jarosław Sutryk, który poświęcił i odsłonił obraz Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort’a, stanowiącego dopełnienie sprowadzenia relikwii tego świętego do Sanktuarium, które miało miejsce 25 marca 2022 r. Obraz namalowała i podarowała do Sanktuarium pani Halina Fic z Pilawy. Ramy są darem osób przystępujących do Zawierzenia. Po Komunii świętej wszyscy na czele z księdzem Michałem Goskiem głośno odczytali własnoręcznie napisany akt zawierzenia, a następnie złożyli go na ręce kapłana. W geście wdzięczności i miłości ofiarowali Maryi białą różę. Następnie ksiądz proboszcz wraz z księdzem Michałem dokonał błogosławieństwa i poświęcenia łańcuszków z cudownym medalikiem, będących zewnętrznym znakiem przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. Każdy podchodził do kapłana, który uroczyście zapiął łańcuszek na ręku wiernego i udzielił błogosławieństwa. Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania na ręce księdza Michała, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do Zawierzenia, głosił konferencje, dbał o wszelkie szczegóły, ale także księdzu proboszczowi Jarosławowi Sutrykowi, który to dzieło pobłogosławił, złożyli Joanna i Jarosław Badziakowie oraz Łukasz Banach.

Każdy z uczestników otrzymał „pakiet” Zawierzenia, w którym znalazły się: książka Tajemnica Maryi i św. Ludwika de Montfort, zakładka z codziennym aktem oddania Maryi oraz Magnificat a także koronka do 12 przywilejów NMP.

Ruch Zawierzenia jest bardzo prężną wspólnotą licząca już ponad 1000 osób, które złożyły taki akt w radzyńskim Sanktuarium. Pierwsze zawierzenie miało miejsce 8 grudnia 2019 r.

Dzisiaj oprócz wiernych z naszej parafii, akt Zawierzenia złożyli również parafianie Trójcy Świętej i Świętej Anny z Radzynia, Komarówki, Turowa, Świętej Małgorzaty z Ulana, Świętej Anny z Wohynia, Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Czemiernik, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Woli Osowińskiej oraz Wniebowzięcia NMP z Kocka. Kolejne zawierzenie w Sanktuarium odbędzie się 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święta patronalnego dzieła Zawierzenia.

Dzisiejszą uroczystość uświetnił chór parafialny pod kierownictwem organisty Karola Miłosza.