Wieczornica ku czci Świętego Jana Pawła II

dodano 29 maja 2022

29 maja w naszym Sanktuarium

odbyła się kolejna Wieczornica

ku czci Św. Jana Pawła II

29 maja 2022 r. w naszym Sanktuarium odbyła się 14 Wieczornica ku czci Świętego Jana Pawła II.

Gospodarzami tego spotkania byli: proboszcz naszej parafii ks. prałat Roman Wiszniewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – Grażyna Dzida. Coroczne obchody rocznicy urodzin wielkiego Polaka – Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II od lat wiążą się z organizacją uroczystości o charakterze kulturalnym i religijnym w świecie, jak również na terenie naszej Ojczyzny – mówił ks. Proboszcz – Od 14 lat Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim podejmuje inicjatywę nazwaną „Wieczornicą”, by jako społeczność szkolna zatrzymać się na osobą świętego patrona, jego dziełem, nauczaniem a przede wszystkim dziedzictwem, które pozostawił jako papież. Owo zatrzymanie się nie zamyka się jedynie w szkolnych murach, ale od początku ściśle łączy się z Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To tutaj, uczniowie Zespołu Szkół na wzór Karola Wojtyły przychodzą przed wizerunek Maryi Gotowej Nieustannie Pomagać, by czerpać z Boskiego Źródła i iść pod prąd wobec niepokojących idei, które proponuje współczesny świat. To wydarzenie kulturalne i religijne w którym za chwilę będziemy uczestniczyć w tym roku podejmuje myśl św. Jana Pawła II skierowaną ku Najświętszej Maryi Pannie. Papieskie „Totus tuus Maryjo”, zaczerpnięte z myśli św. Ludwika de Montforta stało się rysem całego pontyfikatu. Dyrektor Grażyna Dzida w powitaniu podkreślała Odkrywając aspekt maryjności papieża w jego postawie i nauczaniu chcemy jako społeczność szkolna uczyć się troski o sferę duchową, religijną, ale również pogłębiać miłość do matczynej, ojczystej ziemi, naszej kultury, moralności i obyczajów. Papież często podkreślał wartość ojczyzny w życiu narodu polskiego podczas IV pielgrzymki do Polski mówił: „To moja Matka, ta Ojczyzna!”. Jako społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II chcemy poprzez tą Wieczornicę zgodnie z teologiczną i pedagogiczną myślą naszego patrona, by w młodym pokoleniu dokonywał się integralny rozwój człowieka.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa, Kuratorium Oświaty, miasta, gminy i starostwa radzyńskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z terenu powiatu radzyńskiego, dyrektorzy przedsiębiorstw z naszego miasta, nauczyciele ZSP, księża oraz mieszkańcy Radzynia.

Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, który odbył się pod hasłem: „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”. Zmagania poetyckie miały na celu przedstawienie w formie wiersza, życia i nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizatorami konkursu byli: Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim, ZSP im. Jana Pawła II oraz Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Patronat honorowy objęli: Starosta Radzyński, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski. Jury konkursowe stanowili: ks. Kan. Wojciech Hackiewicz – prezes Siedleckiej Oficyny Wydawniczej ,,Podlasie” oraz Dyrektor Biblioteki WSD Diecezji Siedleckiej, pani Anna Wasak – rzecznik UM w Radzyniu Podlaskim oraz pani Magdalena Czerwińska – zastępca Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7 i 8 SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego. W każdej z wymienionych kategorii została przyznana nagroda główna. W kategorii Szkoły Podstawowe nagrodę główną otrzymała Natalia Zając – uczennica kl. 7 Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej za wiersz pt. ,,Wybór”. Praca napisana została pod opieką Pani Elżbiety Kozieł. W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe nagrodę główną otrzymała Zyta Toczyńska – uczennica klasy drugiej I LO w Radzyniu Podlaskim za wiersz pt. ,,Przede wszystkim byli ludźmi”. Praca przygotowana została pod opieką Pani Anety Toczyńskiej. W kategorii Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego nagrodę główną otrzymała pani Mirosława Ziobro za wiersz pt. ,,Dwa filary niezłomnej wiary”. Została także przyznana nagroda specjalna, ufundowana przez ks. dziekana Romana Wiszniewskiego. Otrzymała ją Magdalena Kozieł – uczennica klasy drugiej ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, za wiersz ,,Janie Pawle II”. Zostały przyznane także wyróżnienia, które otrzymali: Oskar Pawlik uczeń SP nr. 2 w Radzyniu Podlaskim, za wiersz,, W hołdzie wdzięczności” – opiekun Grzegorz Pawlik, Wiktoria Czyżak uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. JP II w Borkach, za wiersz ,,Wierzył w Boga nade wszystko” – opiekun Katarzyna Czyżak,  pani Agnieszka Perchuć, za wiersz pt. ,,Iskra” oraz pani Pelagia Kublicka, za wiersz pt. ,,Kochana nasza Polska cała”.

Podczas wieczornicy miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, w które wprowadził nas ks. Michał Gosk – W uznaniu za wieloletnią i nieocenioną pomoc i współpracę w organizowaniu Wieczornic, poświęconych św. Janowi Pawłowi II, jak również w dowód uznania za inicjatywę sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do radzyńskiego sanktuarium oraz kapłańską postawę i szerzenie nauczania patriotycznego i społecznego papieża Polaka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dr Grażyna Dzida wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II o odznaczenie krzyżem św. Jana Pawła II, ks. prałata Romana Wiszniewskiego – dziekana radzyńskiego oraz proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zyskał aprobatę, uznanie i błogosławieństwo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Krzyż św. Jana Pawła II nadawany jest osobom i instytucjom za wybitne zasługi, poświęcenie i zaangażowanie w działalność na rzecz upamiętnienia pontyfikatu i osoby św. Jana Pawła II. Krzyż wzorowany na orderze Virtuti Militari jest jednostopniowej rangi. W zaszczytnym gronie odznaczonych Krzyżem św. Jana Pawła II znajduje się wiele osób duchownych i świeckich w naszej Ojczyźnie. Wśród duchownych jest choćby kard. Stanisław Dziwisz czy Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, jak również profesorowie wyższych katolickich uczelni w Polsce. Osoba i 45 – letnia kapłańska posługa ks. prałata Romana Wiszniewskiego wpisuje się w pontyfikat św. Jana Pawła II. Jako proboszcz i kustosz radzyńskiego sanktuarium ks. dziekan wspierał i umożliwiał współpracę oraz rozwój edukacji, jak również postaw religijnych i patriotycznych młodego pokolenia, parafian i mieszkańców powiatu, gminy i miasta, w duchu nauczania społecznego św. Jana Pawła II. W imieniu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy odznaczenia dokonał delegat biskupa ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – opiekun Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Ten wieczór był pełen refleksji i zadumy, padło wiele wzruszających słów, którym towarzyszył wspaniały nastrój oraz przepyszne wypieki, wśród których były prawdziwe papieskie kremówki.