Światło z Groty w Betlejem w naszym Sanktuarium

dodano 22 grudnia 2018

   22 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 15.00

radzyńscy harcerze uroczyście przynieśli

do naszego Sanktuarium Betlejemskie Światło.

  Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Harcerską misją, która łączy nas wszystkich, jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej zapalone na świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy. Podzielone światło jest w stanie rozproszyć ciemność i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Uczestnicząc w sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju 2018, zwróćmy uwagę na to, co nas łączy i cieszmy się z tego, co jest dobrem wspólnym. Szukajmy drogi do pełnej jedności, do porozumienia się w sprawach, gdzie jeszcze są różnice. Niech czas rekolekcji oraz Światło z Groty w Betlejem dadzą nam nową moc w pracy nad sobą i swoim charakterem.