Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania

dodano 15 kwietnia 2021

15 kwietnia młodzież klas 8 Szkoły Podstawowej

z naszej parafii przez pasterską posługę

księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego

przyjęła Sakrament Bierzmowania

   Młodzież przygotowywała się do niego przez dwa lata zgodnie z obowiązującymi  na terenie naszej diecezji wskazaniami, formując się w małych grupach dostosowanych do predyspozycji i zainteresowań kandydatów. Grupy: muzyczna, liturgiczna i dekoracyjno – gospodarcza realizowały zadania formacyjne a następnie przez posługę liturgiczną i konkretną pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej rozwijała swoje talenty. Przygotowanie zakończyło się egzaminem, który wszyscy zdali pomyślnie. Ze względu na trwającą pandemię przygotowanie odbywało się za zgodą rodziców kandydatów oraz z zachowaniem przepisów sanitarno epidemiologicznych. Za całość przygotowania kandydatów odpowiedzialny był ks. Michał Gosk – wikariusz parafii.

          Na początku uroczystości goszczącego w Sanktuarium biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej w imieniu rodziców kandydatów do bierzmowania przywitali p. Semeniukowie, rodzice jednego z kandydatów – Ekscelencjo! Starożytny pisarz chrześcijański wskazywał, że gdzie biskup, tam Kościół. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w rodzinie odgrywają rodzice – ojciec i matka. To oni przekazują nie tylko życie, ale również wartości. Wśród najistotniejszych jest żywa wiara i bliskość z Kościołem. Jako przedstawiciele rodziców zgromadzonych tu kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 8, serdecznie witamy Ciebie Księże Biskupie w naszej sanktuaryjnej parafii. Prosimy o udzielenie Sakramentu Bierzmowania, wygłoszenie do nas Słowa Bożego, które pokrzepi i umocni wiarę rodzin i zgromadzonego tu młodego pokolenia. Niech Twoja Księże Biskupie obecność wśród nas, stanie się widocznym znakiem żywego Kościoła, który w duchu miłości troszczy się o swoje dzieci.

          Następnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania poprosił ks. prałat Roman Wiszniewski – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium, mówił – Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do Bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

W wygłoszonej homilii ksiądz biskup zachęcał młodzież, aby kształtowała swoją wiarę na co dzień poprzez bliskość z Jezusem w Eucharystii. Realizuje się to przez naszą codzienną modlitwę i wierność sakramentalną.

          Na zakończenie młodzież podziękowała księdzu biskupowi, księżom, katechetom i rodzicom za trud włożony w ich przygotowanie do Bierzmowania. Przedstawiciele młodzieży mówili – Drogi Księże Biskupie Grzegorzu! Sakrament Bierzmowania, to ważny moment w życiu młodego człowieka. Nasze przygotowanie do tego sakramentu ukształtowało nas w duchu wdzięczności. Dlatego najpierw dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego, który został nam udzielony. Dziękujemy Księże Biskupie za Twoją pasterską posługę wśród nas, Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże oraz udzielenie nam Sakramentu Bierzmowania oraz stałą troskę o rozwój duchowy młodego pokolenia diecezjan. Dziękujemy naszym rodzicom za dar życia i wychowania. Naszym katechetom, nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za cierpliwość i wzór pedagogicznej relacji mistrz – uczeń oraz świadectwo wiary. Na ręce Księdza Proboszcza dziękujemy kapłanom naszej parafii. Księdzu Michałowi dziękujemy za przeprowadzenie i koordynowanie naszego przygotowania. Na ręce Księdza kanonika Henryka Prządki dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy służyli nam przez sakramentalną spowiedź. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Panu kościelnemu i odpowiedzialnym za śpiew. Niech Dobry Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi. Bóg zapłać!

          Śpiewy w czasie uroczystości animowała schola kandydatów do Bierzmowania z klas 7 pod kierunkiem ks. Pawła Brońskiego – dyrektora diecezjalnej Telewizji FARO TV.