przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 8 marca 2020

08 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do Wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych sześcioro dzieci

Jak dopełnić chrzest z wody?

Może się zdarzyć, że w niebezpieczeństwie śmierci dziecko zostało ochrzczone przez świeckiego szafarza w domu lub szpitalu i potem odzyskało zdrowie. Wtedy rodzice i chrzestni przynoszą do Kościoła dziecko już ochrzczone i odbywa się obrzęd podobny do liturgii Chrztu udzielanego w Kościele ale poszczególne gesty i modlitwy wyraźnie podkreślają, że dziecko jest już ochrzczone i włączone do wspólnoty ludu Bożego. W pierwszej części obrzędu, rodzice odpowiadają na pytanie o imię dziecka oraz wyjaśniają, że przynieśli swoje dziecko do świątyni, aby parafia dowiedziała się, że dziecko zostało przyjęte do Kościoła. Mogą też powiedzieć, że ich dziecko jest już chrześcijaninem lub że zostało ochrzczone. Następnie kapłan przypomina rodzicom i chrzestnym o ich obowiązkach wynikających z faktu Chrztu ich dziecka. Po deklaracji rodziców i chrzestnych, że są świadomi chrzcielnych obowiązków, kapłan dziękuje Bogu za włączenie dziecka do wspólnoty Kościoła i wraz z rodzicami i chrzestnymi czyni znak krzyża na głowie dziecka.

Liturgia słowa odbywa się tak jak w liturgii chrzcielnej celebrowanej w Kościele. Tworzą ją czytania biblijne, homilia, modlitwa powszechna i litania do świętych. Ta część obrzędu kończy modlitwa dziękczynno – błagalna. Motywem dziękczynienia zanoszonego do Boga jest opieka opatrzności Bożej, jakiej dziecko doznało w chorobie oraz łaska zbawienia udzielona mu w sakramencie Chrztu. Jednocześnie Kościół prosi Boga o opiekę nad dzieckiem w niebezpieczeństwach życia doczesnego oraz w walce o osiągnięcie Królestwa Bożego. Bezpośrednio po tej modlitwie celebruje się tak zwane obrzędy wyjaśniające, czyli namaszczenie olejem Krzyżma Świętego, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy. Na zakończenie przychodzi się do ołtarza, gdzie odmawiana jest Modlitwa Pańska i przyjęcie uroczystego błogosławieństwa.

Należy zauważyć, że obrzęd ten jest dostosowany do rzeczywistej sytuacji dziecka już ochrzczonego. Nie ma mowy o powtarzaniu czy uzupełnianiu Chrztu, gdyż Chrzest udzielony w szpitalu lub w domu w niebezpieczeństwie śmierci jest ważny i przynosi dziecku te same konsekwencje, co Chrzest udzielony w Kościele.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym przyjęli: Alicja, Daria, Lidia, Michał, Jakub i Krystyna.