Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 9 grudnia 2018

09 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła

została przyjęta Laura

 Jak wyglądał Sakrament Chrztu Świętego w Starożytności

         Sakrament Chrztu nie jest oryginalnym obrzędem charakterystycznym tylko dla religii chrześcijańskiej. W antycznych religiach istniały sakralne obmycia i kąpiele. Polegały na obmyciu lub pełnym zanurzeniu, czyli kąpieli w źródle lub innym zbiorniku wodnym.

        Pierwszym chrztem w rozumieniu chrześcijańskim był chrzest Jezusa, ponieważ mamy tu najważniejsze elementy: kąpiel dla odpuszczenia grzechów, obecność Ducha Świętego, ogłoszenie Synostwa Bożego.

       Jezus dając nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”  wyraził swoją wolę, aby każdy człowiek miał udział w tym obmyciu.

      Najstarsze teksty o udzielaniu Chrztu są już w Dziejach Apostolskich. Szczegółowa instrukcja Chrztu znajduje się w najstarszym po Biblii dokumencie z przełomu I/II wieku:  „A zaś co do Chrztu chrzcijcie w ten sposób: wszystko to wymawiajcie i chrzcijcie: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w wodzie bieżącej. Jeśli zaś nie ma wody bieżącej, chrzcij w innej wodzie. A jeśli nie możesz w zimnej, tedy w ciepłej. Jeśli zaś nie masz ani jednej, ani drugiej, wylej trzykrotnie wodę na głowę: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przed Chrztem zaś niech poszczą chrzciciel i chrześniak i inni, którzy mogą”.

     Ważne było porzucenie zawodów niezgodnych z chrześcijaństwem. Zajmujący się magią, astrologią, wróżbami, uprawiający nierząd czy niektóre zdegenerowane formy sportu (np. gladiatorstwo) musieli zmienić zawód, bo inaczej nie byli dopuszczani do Chrztu.  Chrztu udzielał zwykle biskup o każdej porze roku, czy dnia, jednak najbardziej właściwymi dniami były Wielkanoc i niedziela Zesłania Ducha Świętego. Sam obrzęd Chrztu po wejściu do wody obejmował wyrzeczenie się szatana i wszystkich jego spraw, następnie wyznawano wiarę. Po wyjściu z wody miało miejsce namaszczenie całego ciała, Bierzmowanie, wypicie mleka z miodem na znak czasów mesjańskich oraz Msza Święta.

     Ciekawostką jest fakt, że nowo ochrzczeni przez tydzień mieli powstrzymywać się przed zwykłymi kąpielami.