III Wakacyjny Zakątek z Maryją

dodano 7 lipca 2019

W dniach od 01 do 06 lipca przy naszym Sanktuarium

odbyły się parafialne półkolonie 

„Z Jezusem i Maryją dookoła świata”

Pomysłodawcą i organizatorem ich był ks. Grzegorz Suwała. W tym roku korzystało z nich 160 dzieci ze szkół podstawowych, które podzielone były na 10 grup. Animatorami każdej z nich byli: ks. Grzegorz, kleryk Karol, p. Michał, p. Ela, p. Monika, p. Halina, p. Dorota, p. Ania, p. Iwona, i p. Agnieszka oraz wolontariusze: Mateusz, Małgorzata, dwie Natalie, Wojtek, Ola, Sara, Magda, Dominika i Kornelia.

Celem tych wakacyjnych spotkań było poszerzanie wiadomości z zakresu wiedzy religijnej i misyjnej, integracja grupy, nabycie umiejętności współdziałania w grupie, rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych oraz kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Rozwijanie aktywności fizycznej, poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie. Zwiększenie świadomości zagrożeń wypływających z uzależnień oraz opieka nad dziećmi z grupy ryzyka pochodzącymi z rodzin dotkniętych alkoholizmem rodziców.

Każdy dzień miał na celu poznanie innego misyjnego kontynentu, była: Europa, Australia i Oceania, Afryka, Azja oraz Ameryki. Spotkania rozpoczynały się Mszą Świętą a następnie realizowane były kolejne punkty programu, wśród których znalazły się: gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe, letnie kino, wycieczka do Kazimierza Dolnego, gra terenowa po Radzyniu Podlaskim pod hasłem „Mali Misjonarze”, wycieczka do mini ZOO w Turku oraz ognisko w Kodeńcu, gdzie była sprawowana Msza Święta. Ostatniego dnia odbyła się dyskoteka. To był bardzo obfity czas, w którym nie zabrakło modlitwy, nauki oraz zabawy. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły we wszystkich zajęciach i atrakcjach. Codziennie otrzymywały też drugie śniadanie i obiad, a wszystko to było możliwe dzięki hojności sponsorów.