Dzień patrona ZSP im. Jana Pawła II

dodano 24 października 2021

24 października podczas uroczystej Mszy Świętej

modliliśmy się w intencji

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

z racji obchodów dnia patrona szkoły

   Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15 modliliśmy się za całą społeczność ZSP z racji obchodów dnia patrona szkoły, ale również wspominaliśmy 28 rocznicę konsekracji naszego kościoła. Mszy przewodniczył proboszcz ks. Roman Wiszniewski oraz ks. Michał Gosk, który skierował do zebranych słowo Boże – Z jednej strony to rocznica poświęcenia naszej sanktuaryjnej świątyni przez biskupa Jana Mazura, która miała miejsce 28 lat temu a z drugiej strony dzień patrona Zespołu Szkół – św. Jana Pawła II. Jaki związek można dostrzec w tych dwóch okolicznościach? – znaczący. Można a nawet trzeba spojrzeć na historię naszego kościoła w kontekście świętości Jana Pawła II. To przecież w latach Jego pontyfikatu został zbudowany, wzrastał i jednoczył lokalną i parafialną społeczność. Rozpocząć pragnę od pierwszej chwili ukazującej ten bliski związek, którą jest wmurowanie kamienia węgielnego pod nasz Kościół. W Kronice Budowy śp. ks. prał. Witold Kobyliński tak wspomina: „22 listopada proboszcz wyjeżdża do Rzymu po kamień węgielny pod nową świątynię. Pielgrzymce przewodniczy Ks. Biskup Ordynariusz. 28 listopada, dzięki ks. Biskupowi Janowi Mazurowi, proboszcz wraz z grupą pielgrzymów ma możność bycia w prywatnej kaplicy Ojca Świętego. Uczestniczy we Mszy Św., koncelebrowanej z Janem Pawłem II. Po Mszy Św., na specjalnej audiencji w bibliotece prywatnej Papieża, otrzymuje Jego specjalne błogosławieństwo na budowę Kościoła. Jest to niezapomniane przeżycie. Z Bożą pomocą i błogosławieństwem Jana Pawła II można będzie dokonać wiele. W odpowiedniej dykasterii rzymskiej, przez ręce Ks. Biskupa, dostaje kamień węgielny z odpowiednim dokumentem, który zostanie dołączony do archiwum przyszłej parafii”. Zgodnie ze słowami zacytowanego na początku Tryptyku Rzymskiego idziemy zatem do źródła przez góry myśli, uczuć, dzisiejszych światopoglądów, pod prąd, aby okryć źródło. Idziemy szklakiem historii, by czytać znaki, by dostrzec znaki czasu. Idziemy jako parafia, ale i jako społeczność szkoły, jako ci, którzy troskają się o dziś i jutro. Szczególnie o dziś i jutro młodego człowieka. Gdzie jest owo źródło? Gdzie ono było dla św. Jana Pawła II? Gdzie jest dla nas ludzi XXI wieku? Zatrzymaj się współczesny człowieku na progu tej czcigodnej świątyni, oczyma wiary spójrz na ludzi, którzy ją wznosili, ich spracowane ręce i pot czoła, który znaczył karty historii tej makro i tej mikro naszej, lokalnej. Oni w Chrystusie widzieli sens, oni w Janie Pawle widzieli Bożego posłańca – proroka.

O oprawę liturgiczną dzisiejszego święta zadbali nauczyciele, pracownicy i młodzież ZSP a na zakończenie Mszy Świętej podziękowania za modlitwę, duchową opiekę i piękną współpracę na ręce ks. proboszcza złożyła dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida.