Droga Krzyżowa

dodano 14 kwietnia 2019

W niedzielę Palmową 14 kwietnia w naszej parafii

została odprawiona doroczna Droga Krzyżowa

Rozpoczęła się w Sanktuarium po Mszy wieczorowej, następnie ulicą Wisznicką przeszliśmy na Skwer 1050-lecia Chrztu Polski do Krzyża Jubileuszowego, który jest wezwaniem do wdzięczności Bogu za dar wiary przyjętej przez naszych przodków i nam przekazanej oraz naszym świadectwem, że w tej wierze chcemy żyć i przekazywać pokoleniom po nas idącym. Rozważania do wszystkich stacji Drogi Krzyżowej przygotował ks. Grzegorz Suwała wraz ze Wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca.

„Był dzień przygotowania do wielkiego święta Paschy. Piątek. W mieście trwały przygotowania do świątecznej wieczerzy. Przez zatłoczone uliczki starej Jerozolimy szedł zmaltretowany Skazaniec, eskortowany przez rzymskich żołnierzy. Za Skazańcem tłum ludzi, zawsze mających czas na sensację i garstka uczniów.

Godzina – a może trochę więcej – drogi, którą później miliony ludzi będą nabożnie rozpamiętywać. Drogi, którą miliony kobiet i mężczyzn, ludzi idących za Jezusem, będą się starały wiernie naśladować.

Panie Jezu, pozwól nam przenieść się w rozmyślaniu w tamten dzień sprzed dwóch tysięcy lat. Chcemy iść ulicami Radzynia Podlaskiego tak, jakbyśmy szli za Tobą ulicami Jerozolimy, z Pałacu Piłata aż na Golgotę. Chcemy dołączyć do niepoliczonej rzeszy ludzi z różnych ras, języków i pokoleń, idących za Tobą. Chcemy całym sercem przylgnąć do Twojego Serca, by zjednoczyć się z Tobą, by uczyć się od Ciebie, by Ci pomagać w budowaniu królestwa Bożego na ziemi.

Chcemy też – bo Ty tego pragniesz – wyznać Ciebie przed ludźmi. Chcemy chodzić z Twoim krzyżem po ulicach miasta, aby powiedzieć innym, by się nie bali być Twoimi uczniami, bo tylko Ty jesteś światłem, drogą, prawdą i życiem. Chcemy się modlić za wszystkich, by potrafili otworzyć drzwi swoich serc i swoich domów Tobie, jedynemu Zbawicielowi.

Chcemy także, przez udział w tym nabożeństwie, czynić publiczną pokutę, za swoje  osobiste – tak bardzo zawstydzające nas – grzechy, jak i za grzechy innych; za ich obojętność i wrogość wobec Ciebie i wobec Twojego świętego Kościoła.

Tegoroczne dni przygotowania i świętowania dorocznej pamiątki Odkupienia są dla nas szczególne, bowiem zbiegają się ze świętowaniem wielkich jubileuszy naszej parafii, 30-leciem powstania parafii, 25-leciem konsekracji kościoła i 10-tej rocznicy podniesienia naszego kościoła do godności Sanktuarium.

Chcemy ofiarować to nabożeństwo w intencji parafii. Modląc się za kapłanów, prosząc o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Chcemy modlić się za chorych, wypraszając im łaskę dobrego przeżywania cierpienia. Modlimy się za małżonków i rodziny prosząc, by na Bogu budowały swoją codzienność. Prosimy za dzieci i młodzież, by zawsze kroczyła za Jezusem. Modlimy się za zatwardziałych grzeszników naszej parafii, za tych, którzy przez lata nie przystępują do sakramentów, o łaskę skruchy i nawrócenia. W końcu prosimy za nas uczestniczących w tym nabożeństwie, abyśmy byli mężni wiarą, niezachwiani, zawsze stojący na straży wartości chrześcijańskich w naszych miejscach życia, nauki i pracy.”