Opłatki na stół wigilijny 2022 r.

dodano 12 grudnia 2022
Harmonogram
roznoszenia opłatków
 .
przez pana organistę

 .
.
.
.
  • Pan Organista rozpoczyna odwiedziny rodzin, przynosząc poświęcone opłatki.
W tym tygodniu 12-18  grudnia:
W miejscowościach przed południem:  Zabiele i Sitno
 a od g. 16.00 w Radzyniu:
poniedziałek- Jagiellończyka 1/
wtorek i środa – ul. Jagiellończyka 3/
czwartek – ul. Chmielowskiego 2/
piątek- ul. Jagiellończyka 2/
sobota – ul. Jagiellończyka 4/
Niedziela – ul. Chmielowskiego 1 i Spółdzielcza 3/
  • Pragniemy poinformować i przypomnieć, że tylko nasz organista p. Karol Miłosz został upoważniony do roznoszenia opłatków na terenie naszej parafii. Nikt inny nie roznosi opłatków w imieniu Parafii. Wszystkich Parafian, a szczególnie osoby starsze prosimy o szczególną czujność, aby przy tej okazji nie zostać oszukanym.
  • Opłatki zostały przygotowane i wypieczone przez Mniszki Benedyktynki od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu z klauzurowego zakonu, które mają swój klasztor w Siedlcach przy ul. Bema.

organista

  • Przyjęcie organisty z opłatkiem, to wyraz naszej wiary, przynależności do parafii oraz wdzięczność za pełnioną przez niego posługę na rzecz naszej wspólnoty.