19 marca zakończyliśmy nasze Rekolekcje Wielkopostne

dodano 19 marca 2024

W uroczystość Świętego Józefa zakończyliśmy

w naszym Sanktuarium rekolekcje przygotowujące

nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Prowadził je i głosił do nas Słowo Boże ks. dr Mariusz Świder – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Słuchaliśmy o tym, jak ważne są relacje z Bogiem, z samym sobą i drugim człowiekiem. Na zakończenie rekolekcji mieliśmy okazję uczestniczyć w Misterium Pasyjnym „Golgota Jasnogórska” w wykonaniu Marcina Stycznia i Heleny Adwent. Było to niezwykłe spotkanie ze słowami zmarłego 16 marca poety jedności – Ernesta Brylla. Dzieło to zrodziło się z niezwykłego spotkania Ernesta Brylla i Jerzego Dudy-Gracza. Myśmy się spotykali wcześniej. Nawet niektórzy krytycy pisali, że właściwie on w malarstwie jest bliski temu, co ja staram się robić w wierszach – wspominał poeta. W spotkaniach artystów coś się zmieniło, gdy obaj poważnie zachorowali  a gdy wyzdrowieli, Jerzy Duda-Gracz postanowił stworzyć wotum dla Matki Boskiej. Namalował w Klasztorze Jasnogórskim cykl obrazów Drogi Krzyżowej – Jurek nie chciał, żebym napisał coś do obrazów, ale zaproponował mi wydanie książki z jego obrazami i moim tekstem uzupełniającym jego część. Razem mają większe znaczenia – oceniał Ernest Bryll. Dla naszych parafian ta chwila ze słowami poety i muzyką w wykonaniu Marcina i Heleny była czasem prawdziwej zadumy nad naszym codziennym życiem i relacjami z drugim człowiekiem, w których spotykamy Boga.