12 września w naszej parafii rozpoczęły się Misje Święte

dodano 12 września 2021

Uroczystym rozpoczęciem Misji Świętych było

błogosławieństwo misjonarzy:

ks. Wojciecha Hackiewicza i ks. Mariusza Zaniewicza

oraz symboliczne  przekazanie im kluczy, Ewangelii i stuły

.

.

.

Stuła symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego oraz chrześcijańską godność Dziecka Bożego. Jest również znakiem szaty godowej wszystkich powołanych przez Chrzest święty do życia wiecznego. Jest symbolem pokory i przypomina trud Chrystusa w dziele zbawienia człowieka. Na znak czci i szacunku do władzy, której Chrystus udzielił Kościołowi i kapłanom przez sakrament święceń misjonarze ucałowali stułę.

Klucze są symbolem Królestwa Bożego i władzy, jaką Jezus Chrystus dał pierwszemu papieżowi św. Piotrowi Apostołowi. Wskazuje również na pełnioną kościelną posługę i urząd. Symbolicznie oznaczają również duchową pieczę, władzę i troskę, jaką Ksiądz Proboszcz i wspomagający go duszpasterze otaczają swoich parafian jak również naszą sanktuaryjną świątynię.

Księga Ewangelii to znak Dobrej Nowiny o tym, że Chrystus nie pozostawia człowieka po grzechu, lecz pokonując grzech i śmierć daje mu łaskę uświęcającą i życie wieczne. Uroczyste odczytywanie Ewangelii stanowi najważniejszą część Liturgii Słowa. Ucałowanie przez kapłana Księgi Ewangelii oznacza wyznanie wiary potwierdzenie obecności Chrystusa w słowach Ewangelii.